Default image

hoadon_ehcm_vn

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là giấy tờ, văn bản, do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ…