Hướng dẫn tạo và phát hành nhiều HDDT từ file Excel

Hướng dẫn tạo và phát hành nhiều HDDT từ file Excel

Việc đầu tiên : Gắn chữ ký số (token) vào máy tính và đợi máy tính nhận diện hoàn tất chữ ký số (token).

Bước 1: Bấm chuột trái vào nút “Hổ trợ” (1) trên hình

Bước 2: Bấm chuột trái vào nút “Tải về File Excel mẫu” (3) trên hình

Bước 3: Chọn nơi để lưu File Excel mẫu – sau đó bấm OK và phần mềm sẽ tự động mở file Excel mẫu lên.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin vào file Excel. Trên hình ngay tại các gốc của cột trên Excel có hình tam giác màu đỏ. Đưa chuột tới vị trí này sẽ có hướng dẫn các cột nhập số liệu như thế nào.

Bước 5: Lưu file Excel đã điền thông tin xuất HDDT.

Bước 6: Quy về lại phần mềm HDDT. Bấm chuột trái vào nút “Hổ trợ” (6) trên hình

Bước 7: Bấm chuột trái vào nút “Tạo HDDT từ File Excel” (7) trên hình

Bước 8: Chọn nơi chứa File Excel có chứa nội dung cần xuất HDDT (Đã thực hiện tại bước 4 và bước 5. Nhấn Nút Open khi đã chọn xong.

Bước 9: Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra nội dung trong file Excel có chính xác không.

  • Nếu không chính xác sẽ thông báo vị trí sai nằm ở đâu và ta quay về file Excel để điều chỉnh lại cho đúng. Và quay lại bước 6 để tiến hành lại.
  • Nếu đúng sẽ hiện ra bảng thông báo

Chọn Yes để lập HDDT.

Bước 10:

  • Sau khi khởi tạo HDDT đầu tiên sẽ yêu cầu nhập mã pin chữ ký số để tiến hành ký HDDT.
  • Yêu cầu nhập  mật khẩu chữ ký số (token) (mặc định: 12345678) – nhấn OK – Phần mềm sẽ ký số và gởi tới cơ quan thuế để cấp mã.
  • Những HDDT tiếp theo sẽ tự động ký và sẽ không yêu cầu bạn nhập mã chữ ký số nữa.
  • Sau khi ký số và gởi toàn bộ HDDT đã tạo về Cơ quan thuế xong sẽ tiến hành gởi email cho từng HDDT cho đến HDDT cuối cùng và kết thúc 1 quy trình.