Hướng dẫn tạo nhiều chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ file Excel

Việc đầu tiên : Gắn chữ ký số (token) vào máy tính và đợi máy tính nhận diện hoàn tất chữ ký số (token).

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN” (1) trên hình

Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút “Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN” (2) trên hình

Bước 3: Nhấn chuột trái vào nút “Hổ trợ” (3) trên hình

Bước 4: Bấm chuột trái vào nút “Tải về File Excel mẫu” (4) trên hình

Bước 5: Chọn nơi để lưu File Excel mẫu – sau đó bấm OK và phần mềm sẽ tự động mở file Excel mẫu lên.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin vào file Excel. Trên hình ngay tại các gốc của cột trên Excel có hình tam giác màu đỏ. Đưa chuột tới vị trí này sẽ có hướng dẫn các cột nhập số liệu như thế nào.

Bước 7: Lưu file Excel đã điền thông tin xuất Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Bước 8: Quy về lại phần mềm. Bấm chuột trái vào nút “Hổ trợ” (8) trên hình

Bước 9: Bấm chuột trái vào nút “Tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ File Excel” (9) trên hình

Bước 10: Chọn nơi chứa File Excel có chứa nội dung cần xuất Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Đã thực hiện tại bước 5 và bước 6. Nhấn Nút Open khi đã chọn xong.

Bước 11: Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra nội dung trong file Excel có chính xác không.

  • Nếu không chính xác sẽ thông báo vị trí sai nằm ở đâu và ta quay về file Excel để điều chỉnh lại cho đúng. Và quay lại bước 8 để tiến hành lại.
  • Nếu đúng sẽ hiện ra bảng thông báo

Chọn Yes để lập Chứng từ khấu trừ thuế TNCN .

Bước 10:

  • Sau khi khởi tạo Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đầu tiên sẽ yêu cầu nhập mã pin chữ ký số để tiến hành ký Chứng từ khấu trừ thuế TNCN .
  • Yêu cầu nhập  mật khẩu chữ ký số (token) (mặc định: 12345678) – nhấn OK – Phần mềm sẽ ký số và gởi email đến người nhận.
  • Những Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tiếp theo sẽ tự động ký và sẽ không yêu cầu bạn nhập mã chữ ký số nữa.
  • Sau khi ký số và gởi email toàn bộ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã tạo và kết thúc 1 quy trình.