Hướng dẫn cài đặt phần mềm HDDT Saigon Invoice trên máy tính

Hướng dẫn cài đặt phần mềm HDDT Saigon Invoice trên máy tính

Bước 1: Vào trang web theo địa chỉ: https://invoice.ehcm.vn

Bước 2: Kéo xuống và chọn HĐĐT SAIGON INVOICE 2022 – 1.0.2.5 – THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC – Bấm nút “Tải về”

Bước 3: Chọn save as

Bước 4: Chọn “This PC(4) trong hình

Bước 5: Chọn Ổ dĩa D (5) trong hình . Nếu máy tính không có ổ dĩa D thì chọn DESKTOP (ngay bên dưới (4) trong hình )

Bước 6: Chọn Save (6) trong hình .

Bước 7: Mở “File Explorer” trong windows ra. Chọn ổ dĩa D (Ổ dĩa lưu file vừa tải về)

Bước 8: Chọn “This PC(8) trong hình

Bước 9: Chọn Ổ dĩa D (9) trong hình . Nếu máy tính không có ổ dĩa D thì chọn DESKTOP (ngay bên dưới (8) trong hình )

Bước 10: Chọn file “SaigonInvoice_TT78(10) trong hình

Bước 11: Bấm chuột phải vào (10) trong hình và chọn “Extract All …” (11) trong hình -> Bấm chuột trái vào nút “Extract”

Bước 12: Chọn “This PC(12) trong hình

Bước 13: Chọn Ổ dĩa D (13) trong hình . Nếu máy tính không có ổ dĩa D thì chọn DESKTOP (ngay bên dưới (12) trong hình )

Bước 14: Nhấn chuột trái 2 lần để mở thư mục “SaigonInvoice_TT78(14) trong hình

Bước 15: Bấm chuột phải vào file “Saigon_Invoice_2022_TT78″ (15) trong hình . -> chọn “Show more option” -> chọn Send to (16) trong hình -> chọn Desktop (create shortcut) (17) trong hình

Vậy là ngoài màn hình desktop đã xuất hiện biểu tượng phần mềm HDDT Saigon Invoice.

Cám ơn các bạn.