Category Software

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Bước 1: Bấm chuột trái vào hệ thống (1) Trong hình Bước 2: Bấm chuột trái vào Đổi mật khẩu (2) Trong hình Bước 3: Bấm chuột trái vào (3) Trong hình và gõ…